Youth unemployment and inactivity: A comparison of school-to-work transitions and labour market outcomes in four Nordic countries

Albæk KarstenAsplund RitaBarth ErlingLindahl Lena

TN2015:548 online i NordPub

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Nuorisotyöttömyys Pohjoismaissa
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Päiväys
08.09.2015
Sivuja
297
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
dx.doi.org