Yksityisen kulutuksen ennustemalleja

Peussa Aleksandr

Tiivistelmä

Raportissa esitellään ja arvioidaan erilaisia kotitalouksien kulutusmenojen ennustemalleja. Kulutuskysynnän ennuste perustuu sekä vuosiaineistoon että neljännesvuosiaineistoon. Ennusteperiodi on 3 vuotta (vuosiaineisto) ja 1 vuosi (neljännesvuosiaineisto).

Yksityisen kulutuksen osuus bruttokansantuotteesta on merkittävä, mistä syystä kulutuksen muutos vaikuttaa tuntuvasti koko bruttokansantuotteen kasvuun. Sen takia kulutuksen ennustamisella on suuri merkitys koko kansantalouden kehityksen ennustamisessa.

Kulutusennusteita tehdään sekä aggregaatti- että kestoluokittaisella ja hyödykeryhmittäisellä mallilla. Raportin osa I käsittelee aggregaattiennustetta, joka perustuu vuosi- ja neljännesvuosiaineistoon. Päämääränä on löytää paras yhdistelmä makrotaloudellisista muuttujista.

Osa II käsittelee kestoluokittaisia ja hyödykeryhmittäisiä ennustemalleja, jotka perustuvat vuosiaineistoon. Tavoitteena on vertailla erilaisia tilastollisia malleja keskenään ja löytää paras malli.

Forecast Models for Private Consumption

Abstract

The share of private consumption in gross domestic product is significant; therefore, private consumption has a great influence on economic growth, which makes it a major concept in economics. The purpose of the paper is to estimate and evaluate different forecasting models for private consumption. The first part of the paper focuses on the aggregate consumption. The models are estimated using yearly and quarterly data.

The goal of second part of the paper is to estimate and evaluate forecasting models for the components of private consumption. Private consumption can be divided by the duration principle or by product categories. There are three competing statistical models for components of private consumption. All models are presented in the second part of the report and the aim is to choose the best model using statistical methods of model evaluation (R-squared, AIC, BIC).

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 34
Päiväys
14.10.2014
Avainsanat
Aggregaattikulutus, Yksityinen kulutus, Ennustaminen, Logistinen regressio
Keywords
Aggregate consumption, Private consumption, Economic forecasts, Logistic regression
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
C43, C52, C53, E21, E27, C82
Sivuja
114
Kieli
Suomi