Tulleja ja uhkauksia: Presidentti Trumpin kauppapolitiikka ja sen seuraukset Suomelle

Nilsson Hakkala KatariinaWang MariaKuusi Tero

Tiivistelmä

Tässä muistiossa analysoidaan presidentti Trumpin kauppapolitiikkaa ja sen vaikutuksia Suomelle. Keskitymme Trumpin hallinnon asettamiin tuontitulleihin sekä EU:n ja Kiinan asettamiin vastatulleihin ja arvioimme niiden vaikutuksia Suomelle kansainvälisten arvonlisäketjujen kautta.

Tulokset esittävät, että uusien tullien vaikutus on ollut yleisesti ottaen pieni. Suurin negatiivinen vaikutus työllisyyteen on EU:n viennille Yhdysvaltoihin asetetuilla tulleilla. Lisäksi argumentoimme, että presidentti Trumpin kauppapolitiikan hankalalla ennustettavuudella ja kauppasodan uhkalla on merkittävä vaikutus kansainvälisten markkinoiden vakaudelle. Maailman kauppajärjestö WTO on myös joutunut kriisiin Trumpin hallinnon toimien takia. Analyysimme painottaa vakaan ja ennustettavan kauppajärjestelmän hyötyjä, joita Trumpin toimet ovat horjuttaneet.

Tariffs and Threats: President Trump’s Trade Policy and Its Consequences to Finland

Abstract

This Brief analyzes president Trump’s trade policy and its implications for Finland. We focus on the import tariffs imposed by the Trump administration and the counter tariffs imposed by EU and China and evaluate their effects through international value-added chains on Finland.

The findings suggest that the overall impact of the new tariffs is small. The largest employment reductions in Finland are caused by the tariffs on EU exports to the US. Furthermore, we argue that the unpredictability of president Trump’s policies and the threat of a trade war has a significant effect on global market stability. The WTO has also been facing a crisis due to the actions of Trump’s administration. Our analysis emphasizes the importance of a stable and predictable trade system, which president Trump has been undermining.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 73
Päiväys
28.11.2018
Avainsanat
Kauppapolitiikka, Tullit, Arvonlisäketjut, Työllisyys
Keywords
Trade policy, Tariffs, Value-added chains, Employment
ISSN
2323-2463
JEL
F13
Sivuja
17
Kieli
Suomi