The (Unfulfilled) Potential of Data Marketplaces

Abstract
Although industrial datasets are abundant and growing daily, they are not being shared or traded openly and transparently on a large scale. We investigate the nature of data trading with a conceptual market design approach and demonstrate the importance of provenance to overcome protection and quality concerns. We consider the requirements for data marketplaces, comparing existing data marketplaces against standard market design metrics and outline both centralized and decentralized multilateral designs. We assess the benefits and potential operational features of emerging multilateral designs. We conclude with future research directions.

Tiivistelmä
Vaikka teollisia massadata-aineistoja kertyy valtavaa vauhtia, niitä harvoin jaetaan laajalti tai myydään avoimilla markkinapaikoilla. Tässä tutkimuksessa arvioidaan datamarkkinoiden erityispiirteitä ja vertaillaan olemassa olevia markkinapaikkoja markkinoiden suunnittelun teorioiden valossa. Kahdenvälisen datavaihdannan lisäksi kuvaillaan keskitettyjä ja hajautettuja monenvälisiä markkinamekanismeja. Tutkimuksessa osoitetaan, että datan provenienssi eli luotettava tieto datan alkuperästä on olennaista säilyttää, jotta dataa voidaan suojella ja sen laatua arvioida. Monenvälisillä markkinoilla alkuperää koskeva tietoa on mahdollista luotettavasti ylläpitää joko suljetuissa datakonsortioissa tai hajautetuilla data-alustoilla jos otetaan käyttöön lohkoketjun tapaisia teknologioita liiketoimien todentamiseksi.

JEL: D47, D82, K12, L14, O34
Päiväys: 29.09.2017
Sivuja: 42
Hinta: 15 €
Kieli: Englanti
ISSN: 2323-2420
2323-2439
ETLA Working Papers 53