The (Unfulfilled) Potential of Data Marketplaces

Koutroumpis PantelisLeiponen AijaThomas Llewellyn D W

Abstract

Although industrial datasets are abundant and growing daily, they are not being shared or traded openly and transparently on a large scale. We investigate the nature of data trading with a conceptual market design approach and demonstrate the importance of provenance to overcome protection and quality concerns. We consider the requirements for data marketplaces, comparing existing data marketplaces against standard market design metrics and outline both centralized and decentralized multilateral designs. We assess the benefits and potential operational features of emerging multilateral designs. We conclude with future research directions.

Tiivistelmä

Vaikka teollisia massadata-aineistoja kertyy valtavaa vauhtia, niitä harvoin jaetaan laajalti tai myydään avoimilla markkinapaikoilla. Tässä tutkimuksessa arvioidaan datamarkkinoiden erityispiirteitä ja vertaillaan olemassa olevia markkinapaikkoja markkinoiden suunnittelun teorioiden valossa. Kahdenvälisen datavaihdannan lisäksi kuvaillaan keskitettyjä ja hajautettuja monenvälisiä markkinamekanismeja. Tutkimuksessa osoitetaan, että datan provenienssi eli luotettava tieto datan alkuperästä on olennaista säilyttää, jotta dataa voidaan suojella ja sen laatua arvioida. Monenvälisillä markkinoilla alkuperää koskeva tietoa on mahdollista luotettavasti ylläpitää joko suljetuissa datakonsortioissa tai hajautetuilla data-alustoilla jos otetaan käyttöön lohkoketjun tapaisia teknologioita liiketoimien todentamiseksi.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 53
Päiväys
29.09.2017
Avainsanat
Datamarkkinat, Datan kauppa, Markkinoiden suunnittelu
Keywords
Data marketplaces, Data trading, Market design
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D47, D82, K12, L14, O34
Sivuja
42
Kieli
Englanti