Tapahtuma-alan rooli Suomen taloudessa

Tiivistelmä

Tässä raportissa keskitytään tapahtuma-alan koon ja kansantaloudellisen merkityksen arviointiin hyödyntäen sekä toimiala- että yritystason aineistoja. Lisäksi tutkitaan korona-ajan vaikutusta tapahtuma-alan yrityksiin. Tulosten mukaan tapahtuma-ala tuottaa 1,2 % Suomen bkt:sta. Yritysten lisäksi alalla toimii huomattava määrä muita toimijoita, kuten yhdistyksiä, säätiöitä ja julkisen sektorin alaisia organisaatioita. Vuonna 2019 alalla toimi määritelmästä riippuen 8 354–9 126 yritystä, ja ne työllistivät kokopäivätoimisiksi muutettuna 15 200–19 500 henkilöä vastaten 0,9–1,2 % koko yrityssektorin työllisyydestä. Tapahtuma-alan yritykset tuottivat Suomessa arvonlisää 800–1 200 miljoonaa euroa, ja niiden osuus koko yrityssektorin tuottamasta arvonlisästä oli 0,6–0,9 %. Vuosina 2019–2020 toimintaansa jatkaneista alan yrityksistä noin 70 prosentilla liikevaihto aleni. Lähes joka neljännellä näistä yrityksistä liikevaihto putosi vähintään 50 %. Todennäköisesti osuudet ovat todellisuudessa vielä suurempia, sillä aineistojen päivitysviiveistä johtuen lopettaneiden yritysten merkitystä ei ole pystytty ottamaan huomioon.

The Role of the Event Industry in the Finnish Economy

Abstract

In this study, we analyse the size and role of the Finnish event industry by utilising both industry- and firm-level data. Furthermore, we study the impacts of the Covid-19 crisis on companies operating in the event industry. Based on our results, the event industry accounts for 1.2% of the Finnish GDP. It should be noted that in addition to companies, the event industry consists of associations, foundations and other non-profit organisations. Depending on the definition, the Finnish event industry included in 2019 approximately 8,354–9,126 companies with 15,200–19,500 employees (full-time equivalent), which corresponds to 0.9–1.2% of the employment of all companies. The companies operating in the event industry generated EUR 800–1,200 million value added, corresponding to 0.6–0.9% of the value added of all companies. The turnover decreased between 2019 and 2020 for 70% of these companies. In every fourth of the companies, turnover decreased by at least 50%. Due to update delays of the firm-level data, these shares are probably downward biased because we were not able to take into account the role of companies that that ceased operations.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 116
Päiväys
06.09.2021
Avainsanat
Tapahtuma-ala, Merkitys, Korona, Vaikutus, Rooli, Määritelmä
Keywords
Event industry, Event, Significance, Covid-19, Impact, Role, Definition
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L16, L8, L84
Sivuja
19
Kieli
Suomi