Resource allocation in health care processes: A case study

Kauhanen AnttiKulvik MarttiKulvik SiljaMaijanen SirpaMartikainen OlliRanta Paula

Tässä artikkelissa hyödynnetään jonomalleja terveydenhuollon prosessien analysoinnissa. Laajennamme aiempia malleja huomioimalla i) resurssien heterogeenisuuden, ii) resurssien allokoinnin eri tehtäviin, ja iii) tiimit (komplementaariset resurssit). Mallinnamme yhden osaston toiminnan. Analysoimme mallin avulla kuinka resurssien allokointi vaikuttaa sekä prosessin suorituskykyyn että resurssien käyttöasteeseen. Tämä lähestymistapa korostaa prosessien suorituskyvyn riippuvuutta resurssien allokoinnista eri tehtäviin. Näytämme kuinka mallin avulla voidaan analysoida resurssirajoitteiden vaihtelun ja tietotekniikan hyödyntämisen  merkitystä prosessien suorituskyvylle.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 10
Päiväys
23.05.2013
Avainsanat
prosessit, jonomallit, suorituskyky, informaatio- ja kommunikaatioteknologia
Keywords
processes, queues, performance, information and communication technology
ISSN
2323-2420 , 2323-2439
JEL
I12, C61, D24
Sivuja
17
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti