Palveluvienti ja sen julkinen tukeminen

Tiivistelmä

Vuosina 2010–2017 Suomen palveluvienti kasvoi yli 50 prosentilla, mikä ylitti Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa tapahtuneen palveluviennin kasvun. Suomen palveluviennistä 53 prosenttia suuntautui EU-alueelle. Tulosten mukaan EU-alueelle palveluitaan vievien suomalaisyritysten määrä on kasvanut merkittävästi, eli noin 55 prosentilla vuodesta 2010. Tuoreimpien tietojen mukaan myös palvelualojen osuus EU-alueelle menevästä palveluviennistä on kasvanut voimakkaasti ja ylsi 65 prosenttiin vuonna 2017. Teollisuuden osuus on lähes 29 prosenttia ja muiden alojen 6 prosenttia. Tutkimuksessa saatiin myös alustavia tuloksia Business Finlandin toiminnan vaikutuksista palveluvientiin. Näissä analyyseissä havaittiin, että tuloksiin liittyy huomattavan paljon epävarmuutta, eikä tilastollisesti merkitsevää kokonaisvaikutusta palveluviennin kasvuun löytynyt.

Service Exports and Public Funding

Abstract

In this paper, we study service exports by Finnish companies, with a special focus on their EU trade. We use a register-based dataset of all Finnish service export firms. We find that service export growth has been fast. In 2010–2017, Finland’s service export volume grew by more than 50%, which exceeded the corresponding growth in service exports in Sweden, Denmark and Germany. 53% of Finnish service exports were directed to the EU. According to the results, the number of Finnish companies that engage in service trade to the EU has increased by around 55% since 2010. The share of exports by service industries has also increased dramatically and reached 65% of the total service trade to EU in 2017. Manufacturing accounts for almost 29% and other industries, such as utilities and construction, 6% of the total service exports to the EU. The study also yielded preliminary results on the impact of Business Finland’s activities on service exports. In these analyses, it was found that there was a significant degree of uncertainty in the estimates, and no statistically significant impact on the growth of service exports was found.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Palveluvienti ja sen tukeminen
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 102
Päiväys
18.05.2020
Avainsanat
Palvelu, Palveluvienti, Tuki, Rahoitus, Vaikutus, Vaikuttavuus
Keywords
Service, Service exports, Subsidy, Financing, Impact
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F14, F60, L8, O38
Sivuja
19
Kieli
Suomi