Oikeaa innovaatiopolitiikkaa – Huolena luova uudistuminen

Rouvinen PetriYlä-Anttila Pekka

Teoksessa Kriisin jälkeen. Sitra 288, ss. 265-274. Taloustieto 2010.

Julkaisun tietoja

Päiväys
2010
Sivuja
10
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi