Julkisen tiedon tarjonta ja hinnoittelu Suomessa

Valtioneuvoston kanslia. Kasvutyöryhmän taustamuistio

Tässä raportissa selvitetään valtion tulosohjauksen alaisille virastoille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella julkisesti kerätyn tiedon hinnoittelukäytäntöjä ja tarjontaa sekä tietotuotteiden luovutuksesta saatujen tulojen merkitystä niiden tuottajaorganisaatioille.
Kaikki kyselyyn vastanneet virastot tarjosivat maksuttomia tietotuotteita, mutta niiden osuuden arviointi kaikista tietotuotteista koettiin vaikeaksi. Maksullisista tietotuotteista lähes kolmannes tarjotaan nimelliseen tai irtiottokustannuksiin perustuvaan hintaan, lähes viidennes omakustannehintaan ja miltei puolet liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuna. Liiketaloudellisesti hinnoiteltujen tuotteiden osuus on täten suhteellisesti suurin kaikista maksullisista tietotuotteista. Julkishallinnon organisaatioiden näkökulmasta suurimman ongelman nimelliseen tai irtiottokustannusperusteiseen hinnoitteluun siirtymisessä muodostaa tulorahoitteinen toimintamalli. Enintään irtiottokustannusten käyttöön siirtyminen tietotuotteiden hinnoittelussa tarkoittaisi sitä, että tulorahoitusmallista pitäisi luopua ja tiedon tarjoajille varata valtion budjetista tarvittava rahoitus tiedontarjontatehtävän hoitamiseen. Lähes kaikki vastaajat pitivät tässä tapauksessa ainakin periaatteessa mahdollisena siirtymistä kokonaan nimellisiin tai irtiottokustannuksiin perustuviin tietotuotteiden hintoihin.

Ei saatavissa ETLAsta

Julkaisun tietoja

Päiväys
2010
Sivuja
18
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi