Onko IMD:n ja WEF:n kilpailukykyraporteista politiikanteon tueksi?

Tässä raportissa pohditaan IMD:n ja WEF:n kilpailukykyraporttien käyttöä yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tukena. Johtopäätöksenä on, etteivät ne sellaisenaan tai edes jalostettuna tyydytä politiikantekijöiden kilpailukykyyn tai sen osatekijöihin liittyviä tietotarpeita. Lisäksi raportissa tunnistetaan seitsemän pääkohtaa paremman kansallisen kilpailukykyseurannan rakentamiseksi, luonnostellaan mahdollisesti aloitettavan kansallisen seurannan viitekehitystä ja tehdään alustava esimerkkilaskelma viitekehyksen yritysrahoitusosiosta.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 51/2017.

Julkaisun tietoja

Sarja
Other articles 765
Päiväys
15.05.2017
Avainsanat
IMD, WEF, kilpailukyky
Sivuja
81
Saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi
Julkaisu muissa palveluissa
tietokayttoon.fi