Offshoring R&D

Tuhkuri JoonasLööf HansMohammadi AliRouvinen Petri

Tiivistelmä

Tämä tutkimus tarkastelee eurooppalaisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan siirtämistä ulkomaille. Analyysimme pohjautuu aiemmin hyödyntämättömään ja ainutlaatuiseen Eurostatin ulkoistamista käsittelevään kyselyaineistoon. Tulokset ovat helppo tiivistää. (1) Suuri osa yrityksistä ei ole siirtänyt lainkaan T&K toimintojaan ulkomaille. (2) T&K toimintaa siirretään ulkomaille useimmiten saman yrityksen sisällä, ei toisiin yrityksiin ulkomailla. (3) T&K toiminnan siirtäminen Euroopasta suuntautuu pääosin korkean hintatason eurooppalaisiin maihin, ei alemman hintatason maihin Euroopassa, Kiinaan tai Intiaan. (4) T&K työpaikkoja on siirtynyt Suomesta ulkomaille, mutta negatiivinen työllisyysvaikutus on ollut maltillinen. Eurostatin kyselyaineisto ei mahdollista työllisyyden kokonaisvaikutuksen arvioimista, joka on voinut olla negatiivinen tai positiivinen.

Offshoring R&D

Abstract

This paper explores offshoring of firms’ research and development functions. Our analysis employs a previously untapped and unique Eurostat International Sourcing Survey. The results are easy to summarize. First, the magnitude of R&D offshoring is small. Second, a large majority of R&D is offshored within the enterprise group, in contrast to offshoring outside of the enterprise group. Third, most of R&D offshoring from Europe is directed to high-income European countries, not so to low-cost countries in Europe, China, or India. Fourth, R&D jobs do have been lost from offshoring; however, the negative employment impact has been moderate. But the Eurostat International Sourcing Survey does not allow entangling the full net employment effect of R&D offshoring, which could be either negative or positive.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Aineettomat tuotannontekijät ja tuotannollisen toiminnan siirrot kansainvälisesti [Valmistunut]
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 52
Päiväys
04.05.2016
Avainsanat
T&K, Ulkoistaminen, Innovaatiot, Tuotekehitys, Kansainvälistyminen
Keywords
R&D, Offshoring, Outsourcing, Innovation, Product development
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
O3, O32, F0, F2, F16, L2, J44
Sivuja
13
Kieli
Englanti