Laitteet pilveen – vai pilvi laitteisiin? Keskustelunavauksia teollisuuden ja yhteiskunnan digialustojen uusista kehitystrendeistä

Mattila JuriSeppälä Timo

Tiivistelmä

Kun internetin hajanaiset tietoverkot 1990-luvun alussa yhdistettiin yhtenäiseksi järjestelmien verkostoksi, internetin kaupallinen hyödyntäminen räjähti synnyttäen täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja talouden rakenteita. Vastaavaa murrosta ennakoidaan nyt teollisuuden ja yhteiskunnan digitalisaation saralla. Kysymys kuitenkin kuuluu, miten toisistaan erillään rakentuneet järjestelmät saadaan yhdistettyä saumattomasti toimivaksi järjestelmien verkostoksi?

Toistaiseksi ongelmaa on ratkottu pitkälti keskitettyjen ja hajautettujen järjestelmäarkkitehtuurien pohjalta. Analyysimme kuitenkin osoittaa, että syntymässä on täysin uusiin teknologisiin ratkaisuihin, kuten lohkoketjuteknologiaan, perustuvia innovatiivisia arkkitehtuuriratkaisuja, jotka saattavat täysin mullistaa digitalisaation ennakoidut rakenteet ja ansaintalogiikat. Uusien vertaisverkkoarkkitehtuurien myötä digitalisaation ymmärtäminen vaatii systeemitasoisempaa ajattelua, sillä niiden avulla laitteiden välillä voidaan autonomisesti jakaa muutakin kuin pelkkää dataa – esimerkiksi laskentatehoa, tallennustilaa tai energiaa.

Machines in a Cloud – or a Cloud in Machines? Emerging New Trends of the Digital Platforms in Industry and Society

Abstract

In the beginning of the 1990’s, various fragmented information networks of the Internet were combined into one integrated network of systems. As a result, the commercial utilization of the Internet boomed, creating completely new business models and economic structures in the process. A similar reaction is now anticipated from the digitalization of industry and society at large. However, the big question is, how can all the separately structured, isolated systems be fused into one seamless network of systems?

So far the problem has mainly been addressed from the stand-point of centralized and decentralized system architectures. Our analysis shows, however, that completely new and innovative technological approaches, such as block chain technology, are emerging to address this problem. These new distributed architecture solutions may completely revolutionize the anticipated structures and business models of the digitalization currently in progress, as they allow machines to autonomously share much more than just data, e.g. computational capacity, storage space or even electric power. As a result, understanding digitalization in its full capacity requires a systems approach and new kind of higher-level thinking on the scale of a network of systems.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 44
Päiväys
18.05.2015
Avainsanat
Digitalisaatio, Teollinen internet, Alustat, Lohkoketjuteknologia
Keywords
Digitalization, Industrial Internet, Platforms, Block chain
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L14, L15, L86, L96, O33
Sivuja
20
Kieli
Suomi