Kymmenesosa uusyrittäjyydestä monikulttuurista

Tiivistelmä

Tässä muistiossa tarkastelemme aloittavia yrittäjiä, joilla on muukin kuin suomalainen kulttuuritausta. Tällaisia monikulttuurisen taustan omaavia on noin joka kymmenes uusyrittäjistä. Heidän yrityksensä ovat muihin aloittaviin yrityksiin verrattuna verkostoituneempia ja ne ovat enemmän keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Monikulttuuriset yritykset pysyvät elossa yhtä todennäköisesti ja kasvavat samaa tahtia kuin muut samaan aikaan aloittaneet yritykset keskimäärin.

One Tenth of New Entrepreneurial Activity in Finland is Multicultural

Abstract

In this brief, we study the cultural dimension of new entrepreneurial activity in Finland. One in ten nascent entrepreneurs in Finland consider themselves to possess (also) a non-Finnish background. The ventures of these multicultural entrepreneurs are more networked and more likely to locate within the Helsinki metropolitan region than other, non-multicultural, ventures. In terms of firm survival and growth, these two groups of ventures are largely similar.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 55
Päiväys
17.03.2017
ISSN
2323-2463
Sivuja
5
Kieli
Suomi