Kone- ja metallituoteteollisuuden visio 2025

Nikinmaa Timo

Tiivistelmä

Euroopan kone- ja metallituoteteollisuus on säilyttänyt asemansa globaalissa kilpailussa. Saksa on noussut maailman johtavaksi koneiden ja laitteiden valmistajaksi. Alan tuotteita tarvitaan lähes kaikilla toimialoilla, ja kysyntänäkymät ovat erityisesti kehittyvien maiden kasvun vuoksi suotuisat. Uudet materiaalit, uudet tuotantotekniikat, kuten ainetta lisäävä valmistus, ja uudet käyttövoimaratkaisut parantavat tulevaisuudessa alan tuotteiden raaka-aine- ja energiatehokkuutta. Tieto- ja viestintätekniikan lisääntyvä soveltaminen lisää tuotannon ja tuotteiden tuottavuutta. Automaatio ja robotiikka vapauttaa ihmiset työskentelemästä epämukavissa ja vaarallisissa ympäristöissä. Teollinen Internet luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Metals and Engineering Vision 2025

Abstract

European metals end engineering industry has managed to keep its position in global competition. Germany has become the leading manufacturer of machines and equipment. Metals and engineering products are used in nearly all industries and businesses, and especially due to emerging economy growth the demand outlook is favourable. New materials, new production methods, like additive manufacturing, and new moving power solutions improve the products’ raw material and energy efficiency. Increasing application of information and communication technology raises the effectiveness of production and products. Thanks to automation and robotics machines can be substituted for human labour in inconvenient and hazardous environments. Industrial internet creates new business opportunities.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 28
Päiväys
23.05.2014
Avainsanat
Kone- ja metallituoteteollisuus, Metallituotteiden valmistus, Muiden koneiden ja laitteiden valmistus, Tulevaisuudennäkymät, Tuotannon sijoittuminen, Globalisaatio, Automaatio
Keywords
Metals and engineering, Manufacture of fabricated metal products, Manufacture of machinery and equipment, Future outlook, Geography of manufacturing, Globalisation, Automation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F01, F60, F63, L61, L64, O10, O50, O57
Sivuja
56
Kieli
Suomi