How Does Foreign Direct Investment Measure Real Investment by Foreign-owned Companies? Firm-level Analysis

Leino TopiasAli-Yrkkö Jyrki

Abstract

We study how Foreign Direct Investment (FDI) measures gross fixed capital formation in foreign-owned companies. Our data include firm-level information on FDI inflows and real investment (Gross Fixed Capital Formation) by foreign-owned companies located in Finland. Our results suggest that the recorded annual inflows of FDI poorly measure annual real investments in foreign-owned companies. Since the beginning of the global recession in 2008, FDI has significantly underestimated real investments by foreign companies in Finland. We seek to explain these findings by describing Finnish FDI target enterprises and subgroups and the nature of their FDI flows from several perspectives. We show how FDI target enterprises use other sources of funding in addition to FDI, and how a few large transactions, often related to cross-border mergers and acquisitions, can explain a great deal of the recorded annual FDI flows. We also describe how Finland’s FDI figures increasingly consist of funds that merely pass through the FDI enterprises and subgroups, arguably with little or no real economic linkage to the Finnish economy, and present a calculation method for estimating such pass-through funding.

Mittaavatko suorat sijoitukset ulkomaisten yritysten tekemiä investointeja?

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkitaan, miten hyvin suorat sijoitukset mittaavat Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten tekemiä investointeja. Tutkittu aineisto on muodostettu yhdistämällä Suomen Pankin suorien sijoitusten yrityskohtaiset tiedot tilinpäätöstietoihin vuosina 2002–2011. Tulokset osoittavat, että suorien sijoitusten tilastot eivät kuvaa kovinkaan hyvin ulkomaisten yritysten investointeja. Erityisesti vuoden 2007 jälkeen suorat sijoitukset ovat aliarvioineet ulkomaisten yritysten reaali-investointeja Suomeen. Tässä työssä osoitamme useita syitä sille, miksi suorat sijoitukset eivät välttämättä kuvaa ulkomaisten yritysten tekemiä reaali-investointeja. Yksi syy tähän on se, että maassa jo toimivat ulkomaiset yritykset käyttävät investointiensa rahoitukseen muita rahoituskanavia kuin omaa konserniyhtiötä. Toinen syy on se, että kasvava osa maahan tulevista suorista sijoituksista virtaa Suomessa olevien sijoituskohteiden kautta takaisin ulkomaille. Kolmas merkittävä syy löytyy yrityskaupoista ja fuusioista. Niissä maahan tulee suoraksi sijoitukseksi tilastoituvaa pääomaa, mutta se ei päädy itse ostokohteelle vaan aiemmille omistajille. Tutkimuksessa tuli esiin myös suorien sijoitusten voimakas keskittyneisyys Suomessa. Joinakin vuosina 10 suurinta maahan tulevaa suoraa sijoitusta vastaavat yli 80 prosentista kyseisen vuoden suorien sijoitusten kokonaisarvosta.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 27
Päiväys
15.05.2014
Avainsanat
Ulkomaiset investoinnit, Investointi, Kiinteän pääoman bruttomuodostus, Suorat sijoitukset, Mittaus, Mittari
Keywords
Foreign direct investment, Fixed investment, GFCF, Measure, Measurement, Passthrough, Inward, Firm-level
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F210, F23, E220
Sivuja
30
Kieli
Englanti