Kilpailukyvyn mittaamisen teoriaa ja käytäntöä

Rantala Olavi

Tutkimuksessa tarkastellaan kilpailukyvyn teoriaa ja kilpailukyvyn mittaamista käytännössä. Taloustieteen yrityksen teorian mukaan tuotannon yksikkökustannukset määrittävät yritysten kilpailukykyä ja markkinaosuuksia. Kilpailukyky on sitä heikompi ja markkinaosuus sitä pienempi mitä suuremmat yrityksen yksikkökustannukset ovat suhteessa markkinoilla mukana olevien yritysten keskimääräisiin yksikkökustannuksiin. Tilastollista Suomen teollisuuden tuotannon yksikkökustannusten vertailua tehdään suhteessa Saksan teollisuuteen. Suomen teollisuuden yksikkökustannukset ovat vuodesta 2005 lähtien nousseet Saksan teollisuuden kustannustasoa korkeammiksi ilman elektroniikkateollisuuden vaikutusta laskettuina. Panos-tuotoshintamallilla arvioiden Suomen teollisuudelle on Suomen viime vuosien palkkainflaatiosta tullut merkittävästi enemmän kustannuspainetta kuin Saksan teollisuudelle on tullut Saksan palkkatason noususta. Tuotantokustannusten ohella tutkimuksessa tarkastellaan kuljetuskustannusten merkitystä kilpailukykytekijänä. Laivaliikenteeseen vuodesta 2015 lähtien sovellettava EU:n rikkidirektiivi ja laivaliikenteen mahdollinen sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään heikentävät kuljetuskustannusten nousun kautta Suomen viennin kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 15
Päiväys
14.08.2013
Avainsanat
kilpailukyky, epätäydellinen kilpailu, tuotantokustannukset, kuljetuskustannukset
ISSN
2323-2447 , 2323-2455
Jel
C67, D43, F12
Sivuja
34
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
suomi