Kilpailukyvyn mittaamisen teoriaa ja käytäntöä

Rantala Olavi

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan kilpailukyvyn teoriaa ja kilpailukyvyn mittaamista käytännössä. Taloustieteen yrityksen teorian mukaan tuotannon yksikkökustannukset määrittävät yritysten kilpailukykyä ja markkinaosuuksia. Kilpailukyky on sitä heikompi ja markkinaosuus sitä pienempi mitä suuremmat yrityksen yksikkökustannukset ovat suhteessa markkinoilla mukana olevien yritysten keskimääräisiin yksikkökustannuksiin. Tilastollista Suomen teollisuuden tuotannon yksikkökustannusten vertailua tehdään suhteessa Saksan teollisuuteen. Suomen teollisuuden yksikkökustannukset ovat vuodesta 2005 lähtien nousseet Saksan teollisuuden kustannustasoa korkeammiksi ilman elektroniikkateollisuuden vaikutusta laskettuina. Panos-tuotoshintamallilla arvioiden Suomen teollisuudelle on Suomen viime vuosien palkkainflaatiosta tullut merkittävästi enemmän kustannuspainetta kuin Saksan teollisuudelle on tullut Saksan palkkatason noususta. Tuotantokustannusten ohella tutkimuksessa tarkastellaan kuljetuskustannusten merkitystä kilpailukykytekijänä. Laivaliikenteeseen vuodesta 2015 lähtien sovellettava EU:n rikkidirektiivi ja laivaliikenteen mahdollinen sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään heikentävät kuljetuskustannusten nousun kautta Suomen viennin kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Theory and Measurement of Competitiveness

Abstract

The study deals with the theory and measurement of competitiveness. The basic theory of firm implies that under constant returns to scale the unit cost of production can be used to measure the marginal cost of production and to model the impact of competitiveness on the market share of a firm. The competitiveness and the market share of a firm is the lower the higher its unit costs are compared to the average unit costs of all firms in the market. Empirical measurement of the unit costs of the Finnish industry is made with respect to Germany. It turns out that the unit costs of the Finnish industry have risen higher than the unit costs of the German industry since 2005, calculated without the effect of electronics industry. In addition to production costs the study deals with the theoretical and empirical impact of transportation costs on competitiveness in export markets. This is an important issue for Finland, which is geographically far away from the main markets of the world. A major disadvantage for the future competitiveness of Finnish export industry will be the EU sulphur directive and the possible inclusion of shipping into the EU emissions trading scheme. The longer marine transportation distance from Finland means that Finland will lose competitiveness for example compared to Germany.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 15
Päiväys
14.08.2013
Avainsanat
Kilpailukyky, Epätäydellinen kilpailu, Tuotantokustannukset, Kuljetuskustannukset
Keywords
Competitiveness, Imperfect competition, Production costs, Transportation costs
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
C67, D43, F12
Sivuja
34
Kieli
Suomi