Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin

Tiivistelmä

Tässä raportissa on tehty synteesi aiemmista tutkimuksista, joissa on analysoitu erityyppisten yritysten roolia yritysten kasvussa ja työllisyydessä sekä eri politiikkatoimien vaikutuksia yrityksiin. Suurten yritysten rooli on taloudessa edelleen iso, joskin se on pienentynyt. Epävarmuutta kuitenkin aiheuttaa se, että lähes kaikissa tilastoissa yrityskoko määritetään yritystasolla eikä konsernitasolla. Suurin osa Suomea koskevista julkista yritysrahoitusta käsittelevistä tutkimuksista koskee t&k-tukia. Muuta julkista yritysrahoitusta koskevaa kirjallisuutta on huomattavasti vähemmän. T&k-tuet ovat useimmiten vaikuttaneet myönteisesti yritysten työllisyyteen erityisesti nuorten ja pienten yritysten kohdalla. Sen sijaan näiden tukien tuottavuusvaikutukset ovat hyvin epävarmoja. Julkiset pääomasijoitukset vaikuttavat parhaiten silloin, kun julkiset sijoittajat toimivat yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Muut yritystuet saattavat kasvattaa yrityksiä suuremmiksi, mutta niillä ei ole positiivisia vaikutuksia tuottavuuteen.

Policy Implications on Company Growth – A Review

Abstract

This report is a synthesis of the previous literature analyzing the role of different types of companies on economic growth and employment, and an overlook on the impacts of different policy measures on companies. The role of large companies in the economy is still significant, although diminishing. However, the size of a company is nearly always determined at the company level, rather than at the group level, which brings some uncertainty to the interpretation of the results. Majority of the research on public corporate funding concerning Finland focuses on R&D subsidies; there are fewer studies covering other business subsidies and public venture capital investments. R&D subsidies have mostly positive impacts on employment, especially among young and small companies. Impacts on the productivity are, however, uncertain. Cooperation of public and private investors maximizes the impact of public venture capital investments. The other business subsidies may help firms to grow larger but do not improve their productivity.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 79
Päiväys
20.11.2017
Avainsanat
Kasvu, Yritys, Yritysten kasvu, Työllisyys, Tuottavuus, Työpaikat, Yrityskoko, Pienet, Pk-yritys, Arvonlisä
Keywords
Growth, Company, Employment, Firm size, Small, SME, Value added, Productivity
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L25, O14, O47, J21, J23
Sivuja
34
Kieli
Suomi