Interest Limitation Rules and Business Cycles: Empirical Evidence

Abstract

This paper studies the performance of interest limitation rules during business cycles. It employs register data on Finnish affiliates of multinational enterprises (MNEs) to study both thin-capitalization rules (TCRs) and earnings-stripping rules (ESRs). Both types of rules are found to become tighter in economic downturns: TCRs due to higher debt-to-equity ratios and ESRs due to lower company profits. Among equally tight interest limitation rules, TCRs are found to provide less variation and less pro-cyclical outcomes by increasing the company tax burden less than ESRs in an economic downturn. While ESRs increase the tax burden of Finnish companies by 17.5%-19.3% following the 2008 global financial crisis, for TCRs the increase is less than 10%. Among the ESRs, we find that an EBIT rule induces tighter tax treatment in economic downturns than an EBITDA rule. However, the differences between ESRs remain very small.

Suhdanteiden vaikutus korkovähennysrajoituksiin ja yritysten verokohteluun

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suhdanteiden vaikutuksia sekä yritysten korkovähennysrajoitusten kireyksiin että monikansallisiin konserneihin kuuluvien suomalaisten yritysten verokohteluun. Tarkasteluissa keskitytään kahdentyyppisiin korkojen vähennysoikeutta rajoittaviin säännöksiin. Toiset näistä perustuvat yrityksen velan ja oman pääoman suhteeseen, toiset yrityksen voittoon. Kaikkien tarkasteltujen rajoitusten havaitaan kiristyvän taloudellisissa matalasuhdanteissa. Velan ja oman pääoman suhteeseen perustuva rajoite kiristyy, koska velkojen osuus lisääntyy matalasuhdanteessa, voittoon perustuvat rajoitteet kiristyvät puolestaan pienempien voittojen vuoksi. Rajoitteiden kiristymisen myötä yritysten verotus kiristyy sellaisina aikoina, jolloin niiden voitot ovat pienimmillään, eli korkovähennysrajoitukset tekevät verotuksesta myötäsyklisempää. Vertailemalla yhtä kireitä korkovähennysrajoituksia havaitaan, että velan ja oman pääoman suhteeseen perustuva rajoitus tuottaa vähemmän myötäsyklisen verokohtelun ja vaihtelee vähemmän vuosien välillä kuin voittoihin perustuvat rajoitukset. Siinä missä voittoihin perustuvat rajoitukset olisivat korottaneet yritysten verotaakkaa keskimäärin 17.5 %–19.3 % vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisenä aikana, velan ja oman pääoman suhteeseen perustuva rajoite olisi korottanut sitä alle 10 %.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Working Papers 90
Päiväys
13.10.2021
Avainsanat
Suhdannevaihtelu, Yritysverotus, Veronvälttelyn vastaiset säännöt, Korkovähennysrajoitus
Keywords
Business cycles, Corporate income taxation, Anti-tax avoidance rules, Thin-Capitalization Rules (TCRs), Earnings Stripping Rules (ESRs)
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
H25, H26, F44
Sivuja
29
Kieli
Englanti