Innovator Mobility in Finland and Denmark

Bagger JesperMaliranta MikaMäättänen NikuPajarinen Mika

Abstract

Workers have different abilities in research, development and innovation (R&D&I) activities. Firms have different “prospects for innovation”. Innovation is facilitated by matching innovators, i.e. workers that are specialized in R&D&I to firms with good prospects for innovation. Aggregate productivity growth requires that firms with the best prospects for innovation are quickly matched to innovators. The mobility of innovators is also important for positive knowledge spillovers to materialize. We use Finnish and Danish linked employer-employee data to study labour mobility, focusing on innovators. For Finland, Denmark is an interesting benchmark country because its labour market is generally considered very flexible. We find that overall labour mobility is significantly lower in Finland than in Denmark. However, relative to other occupation groups, innovators are actually more mobile in Finland than in Denmark. In Finland, innovators tend to cluster in firms that are among the most productive in their industry.

Innovaattorien liikkuvuus Suomessa ja Tanskassa

Tiivistelmä

Työntekijöiden valmiudet tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin (T&K&I) tehtävissä ovat erilaisia. Yritysten ”innovaationäkymät” ovat myös erilaisia. Innovointi tehostuu, kun T&K&I tehtäviin erikoistuneet innovaattorit kohdentuvat ilman turhia esteitä sellaisiin yrityksiin, joilla on parhaat innovointinäkymät. Tämä on tärkeää kansantalouden aggregaattituottavuuskasvun kannalta. Innovaattoreiden liikkuvuus edistää myös tuottavuuskasvulle tärkeää tiedon leviämistä kansantaloudessa. Tutkimme työvoiman liikkuvuutta Suomessa ja Tanskassa käyttämällä yhdistettyjä työntekijä-työnantaja-aineistoja. Päähuomio on innovaattoreissa. Suomen kannalta Tanska on kiinnostava vertailukohta siksi, että sen työmarkkinoita pidetään yleisesti joustavina. Havaitsemme, että työvoiman liikkuvuus on Suomessa selvästi vähäisempää kuin Tanskassa. Toisaalta maan muihin ammattiryhmiin suhteutettuna innovaattorien liikkuvuus on Suomessa Tanskaa parempi. Suomessa innovaattorit ovat keskittyneet selvästi Tanskaa voimakkaammin toimialojensa kaikkein tuottavimpiin yrityksiin.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työntekijöiden liikkuvuus tiedon leviämisen ja ”luovan tuhon” lähteenä [Valmistunut]
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Raportit - Reports 48
Päiväys
13.01.2016
Avainsanat
Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Innovaatio, Ammatinvalinta, Työntekijöiden liikkuvuus, Innovaattorien liikkuvuus, Resurssien kohdentuminen
Keywords
Research and development, Innovation, Occupational choice, Labour mobility, Innovator mobility, Resource allocation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J24, J62, 030
Sivuja
20
Kieli
Englanti