Heikot talousolosuhteet ja hallitusohjelman tavoitteet

Anttonen JetroLehmus MarkkuVihriälä Vesa

Tiivistelmä

Istuvan hallituksen keskeiset taloustavoitteet pätevät ohjelman mukaan vain normaalin kansainvälisen talouskehityksen oloissa. Normaalia heikommalle kehitykselle ei kuitenkaan ole annettu määritelmää.

Ehdotamme määritelmän perustamista euroalueen bkt:n tilastollisesta ennustemallista laskettuun odotusarvoiseen negatiiviseen poikkeamaan ennustetulta uralta. Tämä tarkoittaa sitä, että heikon taloustilanteen syntymisen todennäköisyys olisi noin 20 prosenttia.

Simulointimme osoittavat, että määrittelemämme suuruinen poikkeama normaaleista kansainvälisen talouden oloista heikentäisi Suomen tuotannon, työllisyyden ja julkisen talouden tasapainon kehitystä merkittävästi. Työllisyysaste voisi jäädä jopa 2 prosenttiyksikköä perusuraa pienemmäksi.

Weak Economic Conditions and the Objective of the Government Programme

Abstract

The key economic objectives of the current Finnish government are valid only in normal international economic conditions. However, weaker than normal conditions have not been defined.

We propose to base such a definition on the expected negative deviation from the euro-area gdp path projected by a statistical model. This implies that the probability of weak economic conditions would be about 20 per cent.

Our simulations suggest that a negative deviation of international economic conditions from the normal conditions as defined by us would weaken GDP, employment and public finances in Finland significantly. The employment rate could end up even 2 percentage points smaller than in the baseline.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 86
Päiväys
06.03.2020
Avainsanat
Hallitusohjelma, Työllisyystavoite, Normaali taloustilanne
Keywords
Government programme, Employment objective, Normal economic conditions
ISSN
2323-2463
JEL
C11, E32, E37, E61
Sivuja
11
Kieli
Suomi