Generating commercial ideas in Finnish universities. The role of interdisciplinarity and networking

Nikulainen Tuomo

Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että yrityksille hyödyllisen tutkimuksen tuottamiselle keskeistä on poikkitieteellinen ja verkostoitunut tutkimus. Tämän paperin tavoitteena on tilastollisesti tarkastella missä määrin poikkitieteellisyys ja verkostoituminen liittyvät kaupallisesta potentiaalia omaavien ideoiden luomiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään ainutlaatuista suomalaisten yliopistotutkijoiden keskuudesta kerättyä kyselyaineistoa, jonka kautta tunnistetaan useiden eri tekijöiden liittyvän ideoiden luomiseen. Erityisesti työympäristön poikkitieteellisyys sekä perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen liittyvä verkostoituminen ovat positiivisesti yhteydessä ideoiden syntymiseen. Lisäksi havaitaan merkittäviä eroja eri tutkimusalojen välillä

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 9
Päiväys
03.05.2013
Avainsanat
yliopistot, tutkimus, ideoiden syntyminen, kaupalliset ideat, poikkitieteellisyys, verkostot, verkostoituminen
Keywords
universities, research, idea generation, commercial ideas, interdisciplinarity, networks, networking
ISSN
2323-2439, 2323-2420
JEL
O30, O38, O33, O34
Sivuja
17
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti