GDP Growth in Russia: Different Capital Stock Series and the Terms of Trade

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa on erilaisia arvioita siitä, onko Venäjän bkt:n kasvun taustalla kokonaistuottavuuden vai kiinteiden investointien kehitys. Tutkimukset, joissa rakennetaan pääomakanta käyttämällä kiinteiden bruttoinvestointien aikasarjoja ja PIM-menetelmää, päätyvät edelliseen selitykseen, kun taas viime aikoina valmistuneet pääomakannan palveluvirtatarkastelut päätyvät jälkimmäiseen selitykseen. Tässä tutkimuksessa rakennetaan Venäjälle pääomakantasarja vuosille 1995–2013 ja verrataan tuloksia kahteen palveluvirtatarkasteluun käyttäen Solowin kasvumallia. Otamme myös huomioon vaihtosuhteen, joka on selvästi tukenut talouskehitystä. Lopuksi laadimme näillä työkaluilla Venäjälle neljä mahdollista tulevaisuuden kasvuskenaariota vuoteen 2030 asti.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 28
Päiväys
25.02.2015
ISSN
2323-2420 , 2323-2439
Sivuja
26
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti