Etlan suhdanne-ennusteiden ennustevirheet vuosina 2014–2017

Berg-Andersson BirgittaKaitila VilleKaseva HannuKotilainen MarkkuLehmus Markku

Tiivistelmä

Vuosia 2014–2015 koskeneissa ennusteissa Suomen bkt:n kasvua yliarvioitiin ja vuosia 2016–2017 koskeneissa ennusteissa kasvua puolestaan aliarvioitiin. Vuodesta 2013 vuoden 2015 puoliväliin talousennustajia leimasi usko maailman ja Suomen talouden voimakkaampaan elpymiseen kuin mikä lopulta toteutui. Vuodenvaihteessa 2015–2016 Kiinassa tapahtui pörssiromahdus, joka synnytti epävarmuutta koko maailmassa. Maailmantalouden ennusteita vastaavasti alennettiin yleisesti. Tämä on yksi syy Etlan vuosia 2016 ja 2017 koskeneiden varhaisten ennusteiden liialliselle pessimismille. Suomessa huolta herätti myös toteutunut huono vientimenestys ja kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen. Lisäksi oli vaikeaa arvioida, miten Suomen talous toipuu matkapuhelintuotannon loppumisen vaikutuksista. Yksityisen kulutuksen ennustamista vaikeutti erityisesti säästämisasteen jyrkkä sukeltaminen negatiiviseksi.

Etla’s Forecast Errors in 2014–2017

Abstract

In forecasts for years 2014–2015 the Finnish GDP growth was overestimated, and in forecasts for years 2016–2017 it was underestimated. From 2013 to mid-2015 the forecasters anticipated that the recovery in the world economy, and correspondingly in the Finnish economy, would have been stronger than what was realized. In winter 2015–2016 there was a stock exchange crash in China that created uncertainty in the whole world. Forecasts concerning the world economy were generally lowered. This was one reason for the overly pessimism in the early forecasts concerning the Finnish GDP growth for 2016 and 2017. In Finland concern caused also the past unsatisfactory export performance and the deterioration of the cost competitiveness. Additionally, it was difficult to estimate, how the economy will recover from the end of mobile phone production in Finland. In forecasts for the development of the private consumption, the main difficulty was forecasting the steep drop in the savings rate to a clear negative territory.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 63
Päiväys
07.02.2018
ISSN
2323-2463
Sivuja
16
Kieli
Suomi