Why Are All New Entrepreneurs Better Than Average? Evidence from Subjective Failure Rate Expectations

Hyytinen AriPajarinen Mika

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 987
Päiväys
2005
Avainsanat
yrittäjyys, uudet yritykset, odotukset, eloonjääminen
Keywords
entrepreneurship, start-ups, expectations, survival
JEL
D81,D84,D21
Sivuja
34
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti