A Macroeconomic Perspective on Education and Inequality

Asplund Rita

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 906
Päiväys
2004
Avainsanat
koulutus, tasa-arvo, makrotalous
Keywords
education, inequality, macroeconomic perspective
JEL
D63,H23,H52,I28
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti