On the Political Economy of Housing’s Tax Status

Eerola EssiMäättänen Niku

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 905
Päiväys
2004
Avainsanat
asuntoverotus, pääomaverotus, poliittinen taloustiede
Keywords
housing taxation, capital taxation, political economy
JEL
E62,H31,P16
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti