Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala. Tuotantoketjut hajautuvat, osaamistarpeet muuttuvat

Ylä-Anttila Pekka

Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala on syvässä murroksessa ICT -teollisuuden rakennemuutoksen vuoksi. ICT -alan työllisyys supistuu jyrkästi lähivuosien aikana ja alalta häviää nyt runsaasti korkeaa koulutusta vaativia työpaikkoja. Syinä ovat globaalin markkinatilanteen muutokset sekä alan arvoketjujen hajautuminen maailmanlaajuisesti. Samaan aikaan, kun ICT -alan teollisuustuotanto ja työllisyys supistuvat, tietotekniikkapalveluiden tuotanto kasvaa. Osa ICT -alan teollisesta tuotannosta vapautuvasta työvoimasta siirtyykin palvelualoille, mutta myös muille teollisuuden aloille kuten koneteollisuuteen, jonka tuotteet ovat muuttumassa yhä enemmän ohjelmistoja ja palveluita sisältäviksi. Koko alaa koskevat poikkeuksellisen suuret muutokset asettavat koulutusjärjestelmällä ja koulutustarpeiden ennakoinnille suuria haasteita.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1273
Päiväys
2012
Avainsanat
sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala, globalisaatio, osaaminen, ennakointi
Keywords
electrical, electronics and IT industry, globalization, skill requirements, forecasting
JEL
J62,L63,O25,O33
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi