Queueing Systems with Fractional Number of Servers

Naumov ValeriyMartikainen Olli

Tässä artikkelissa esittelemme monen palvelimen jonojärjestelmän, jossa traditionaalinen M/M/s jonokäsite laajennetaan murtolukumäärälle palvelimia. Näytämme, että yleistettyä Erlangin viivefunktiota voidaan käyttää tällaisen järjestelmän viivetodennäköisyyksien laskemiseen. Esitetty menetelmä mahdollistaa viiveiden laskennan klassisia menetelmiä käyttäen yleistetyissä jonojärjestelmissä, joiden solmuissa on murtolukumäärä palvelimia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1268
Päiväys
2012
Keywords
Erlang’s delay function, multi-server system, state dependent service times
JEL
C61,C62,C68
Sivuja
14
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti