Innovaatiotoiminta – Suomi globaalitaloudessa. Loppuraportti

Hyvärinen Jari

Tässä tutkimuksessa analysoidaan, mitä ominaisuuksia maissa tarvitaan, jotta ne olisivat tuottavia toiminta- ja innovaatioympäristöjä yrityksille ja tutkimukselle. Tulosten mukaan ne maat, jotka panostavat innovaatioympäristönsä kehittämiseen oikealla tavalla, ovat myös menestyneet korkean teknologian vientimarkkinoilla. Suomen korkean teknologian vienti on ollut viime vuosina laskussa, joka johtuu tietoliikennevälineiden viennin vähenemisestä. Tuottavuuden osalta tulokset osoittavat, että niissä maissa, joissa T&K-menojen osuus BKT :sta on korkea – kuten Suomessa ja USA :ssa – myös työn tuottavuus teollisuudessa on kärkitasoa. Teollisuuden työn tuottavuuden kasvu OECD-maissa korreloi positiivisesti suorien sijoitusten ja T&K-menojen kasvun kanssa. Lisäksi koulutustaso ja yritysten mukautumiskyky kasvattavat tuottavuutta. Kiinan kasvu globaalina tuotantotehtaana ja viejänä on 2000-luvun aikana lisääntynyt, johon esimerkiksi Japani ja USA ovat siirtäneet toimintojaan. Kuitenkin EU :n integraation syveneminen on vapauttanut sisäistä kauppaa ja lisännyt selvästi EU27-alueen sisäistä dynamiikkaa ja kaupankäyntiä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1263
Päiväys
2012
Avainsanat
tuottavuus, globaali tuotannonjako, innovaatiotoiminta
Keywords
productivity, global production sharing, innovation activities
JEL
F12,F15,F23,F43,J24,L23,O31,O38
Sivuja
54
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi