Performance-related pay and gender wage differences

Kangasniemi MariKauhanen Antti

Tämä artikkeli käsittelee kannustinpalkkausta ja sukupuolten palkkaeroja käyttäen yhdistettyä työnantaja-työntekijä aineistoa. Tulokset osoittavat, että tulospalkkaus nostaa naisten palkkoja hieman vähemmän kuin miesten, mutta tämän eron taloudellinen merkitys on mitätön. Urakka ja palkkiopalkat puolestaan kasvattavat sukupuolten palkkaeroja. Kannustinjärjestelmän piirteillä on siis merkitystä niiden vaikutuksille sukupuolten palkkaeroihin. Tulokset osoittavat myös, että yritysten ja henkilöiden heterogeenisuuden huomioiminen on tärkeää, sillä tavallisen pienimmän neliösumman menetelmällä saadut tulokset johtavat harhaisiin johtopäätöksiin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1249
Päiväys
2011
Avainsanat
sukupuolten palkkaerot, kannustinpalkkaus, yksilö- ja yritysvaikutukset, paneelidata
Keywords
gender wage differences, performance-related pay, person and firm effects, panel data
JEL
J16,J33,M52
Sivuja
27
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti