Yritystukien tarjonta, täydentävyys ja toistuvuus

Tässä raportissa tarkastellaan Tilastokeskuksen yritystuki- ja muiden yrityskohtaisten aineistojen avulla yritystukien tarjontaa, tukimuotojen ja organisaatioiden keskinäisiä täydentävyyksiä sekä tukien toistuvuuden yleisyyttä 2000-luvulla. Yritystukien määrä on kasvanut sekä euromääräisesti että tukea ja rahoitusta hakeneiden ja saaneiden yritysten lukumäärän suhteen. Yritystukia myöntävien organisaatioiden suhteellisissa rahoitusosuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Tuen ja rahoituksen hakemisen ja saamisen todennäköisyys lisääntyy yrityksen koon, iän ja suhteellisten innovaatiopanostusten kasvaessa. Eri tukimuotojen ja organisaatioiden tarjoaman tuen ja rahoituksen välillä havaitaan monelta osin täydentävyyttä ja jatkuvuutta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1217
Avainsanat
yritystuet, julkinen yritysrahoitus, työ- ja elinkeinopolitiikka, Suomi
Keywords
public support, public finance, industrial policy, Finland
JEL
H81,L53,O25,Y10
Sivuja
19
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi