Sosiaalitilit ja moraalikato

Vakuutustoiminnan keskeisiä ongelmia on, että vakuutustapahtuman riski kasvaa, koska vakuutettu muuttaa käyttäytymistään vakuutusturvan vuoksi. Tätä sanotaan moraalikadoksi (moral hazard). Ilmiö näkyy samanlaisena yksityisissä vakuutuksissa ja sosiaaliturvassa. Ongelmaa pyritään yleensä lieventämään omavastuilla. Yksi tapa tuoda omavastuut sosiaaliturvaan on järjestää sen rahoitus henkilökohtaisten sosiaalitilien avulla. Sosiaalitilien perusajatuksena on, että jokaisella on oma tili, josta rahoitetaan esimerkiksi työttömyysturvaa. Jos työttömyysjaksoja on usein, tili tyhjenee ja sille kertyy velkaa. Velan saa anteeksi jäädessään eläkkeelle. Jos työttömyysjaksoja on harvoin ja ne ovat lyhyitä, niin tilille kertyy rahaa, jonka voi nostaa eläkkeelle jäädessään. Tili rahoitetaan siten, että osa nykyisistä veroista ohjataan suoraan omalle tilille. Tilin odotetaan vähentävän moraalikatoa : Ihmiset pyrkivät välttämään vahingon sattumista ja minimoimaan sen aiheuttamia kustannuksia, jos niitä joutuu rahoittamaan osittainkin omalta tililtään. Raportissa tarkastellaan kansainvälisten kokemusten ja tutkimusten pohjalta sosiaalitilien soveltuvuutta erityisesti työttömyysturvaan, ml. erorahat ja työllistymisbonukset, sekä terveydenhoitoon ja hoivaan.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1181
Päiväys
2009
Avainsanat
sosiaalivakuutus, moraalikato, sosiaalitilit
Keywords
social insurance, moral hazard, individual social accounts
JEL
H53,H55
Sivuja
33
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi