The Impact of Technological and Non-Technological Innovations on Firm Growth

Ali-Yrkkö JyrkiMartikainen Olli

Teknologisten ja ei-teknologisten innovaatioiden vaikutus ohjelmistoalan yritysten kasvuun
Tutkimuksessa tarkastellaan innovaatioiden vaikutusta yritysten kasvuun. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat eri innovaatiomuotojen eli teknologisten ja ei-teknologisten innovaatioiden vaikutukset kasvuun. Empiirinen aineisto koostuu Suomessa toimivista ohjelmistoalan yrityksistä. Tulosten mukaan pelkillä teknologisilla innovaatioilla ei ole vaikutusten yritysten kasvuun. Sen sijaan yritykset, jotka tekevät teknologisia ja ei-teknologisia innovaatioita, kasvavat muita yrityksiä nopeammin sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän suhteen.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1165
Päiväys
2008
Avainsanat
innovaatio, teknologinen, ei-teknologinen, tutkimus ja kehitys, yritys, liikevaihto, työllisyys, kasvu, Suomi
Keywords
innovation, technological, non-technological, research and development, firm, turnover, employment, growth, Finland
JEL
O3,O33,L2
Sivuja
19
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti