Suomen työeläkejärjestelmän stokastinen kestävyysanalyysi

Tutkimuksessa analysoidaan väestöriskien ja rahastojen tuottoriskien vaikutuksia Suomen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Tulosten mukaan todennäköisyys sille, että nykyinen maksutaso riittäisi rahoittamaan eläkkeet, on pieni. Odotettavissa olevaa maksun nousua suurempi ongelma on kuitenkin se, että todennäköisyys hyvin korkeille maksuille on huomattavan suuri pitkällä aikavälillä. Lisääntynyt riskinotto osakemarkkinoilla vaimentaa odotusarvoisesti maksujen nousupainetta, mutta johtaa helposti tilanteisiin, joissa pitkään jatkuneet hyvät tai huonot tuotot tulkitaan pysyviksi ja siten syyksi muuttaa järjestelmän sääntöjä. Ruotsin työeläkejärjestelmän mukainen maksujen kiinnittäminen ja etuuksien sopeuttaminen indeksoinnin avulla tekisi järjestelmästä rahoituksellisesti kestävän ja vähentäisi yllättävien sääntömuutosten riskiä. Se kuitenkin siirtää väestö- ja talousriskien toteutumisen seurauksia pitkälle tulevaisuuteen eikä siten jaa niitä tasaisesti eri sukupolvien välillä. Parempia mekanismeja tulisi etsiä malleista, joissa maksujen suurten muutosten todennäköisyyttä on vähennetty kiinnittämättä maksuja kokonaan.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1137
Päiväys
2008
Avainsanat
kestävyys, väestöriskit, sijoitusriskit, eläkerahastot
Keywords
sustainability, demographic risks, investment risks, pension funds
JEL
H55,J11
Sivuja
62
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi