Ohjelmistoalan nykytilanne Suomessa

Ali-Yrkkö JyrkiMartikainen Olli

Tässä selvityksessä tarkastellaan ohjelmisto-alan nykytilaa Suomessa. Tulosten mukaan koko IT-alan osuus Suomen BKT :sta on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Nykyisin IT-alan osuus BKT :sta on noin 2 prosenttia. Vuonna 2006 IT-alalla oli kaikkiaan noin 8000 yritystä. IT-yritysten yhteenlaskettu Suomen henkilöstömäärä oli 46 000, joista noin 33 000 työskenteli yrityksissä, joiden päätoimialana on ohjelmistot. Selvityksessä tuli esiin se, että näiden ohjelmistoyritysten kannattavuus ja tuottavuus vaihtelevat voimakkaasti yritysten kokoluokittain. Tulokset viittaavat siihen, että keskikokoisten (30-70 henkilöä) ohjelmistoyritysten tuottavuus, tuottavuuden kasvuvauhti ja kannattavuus ovat muita kokoluokkia selvästi alempia. Kaiken kaikkiaan ohjelmistoalan työn tuottavuus näyttäisi olevan melko matalalla tasolla, mikä johtunee ohjelmistojen teon käsityövaltaisuudesta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1119
Päiväys
2008
Avainsanat
ohjelmisto, ohjelmistoala, IT, tietojenkäsittely, osuus, BKT, merkitys, teollisuus, tuottavuus, kannattavuus
Keywords
software, IT, share, GDP, significance, productivity, profitability
Sivuja
21
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi