Training and Hiring Strategies to Improve Firm Performance

Maliranta MikaAsplund Rita

Tutkimuksessa tarkastelemme sitä, miten henkilöstön osaamisen parantaminen vaikuttaa yrityksen suoritukseen. Tutkimme kahta strategiaa : 1) työnantajan järjestämää henkilöstökoulutusta ja 2) strategista rekrytointi- ja irtisanomispolitiikkaa. Yhdistämällä rekisteripohjainen pitkittäinen työnantaja-työntekijäaineisto yrityksen henkilöstökoulutustiedusteluun olemme saaneet mahdollisuuden valottaa tutkimuskysymystä tuoreella tavalla. Tämän aineiston avulla voimme käsitellä myös tyypillisiä ekonometrisia ongelmia. Havaitsemme, että sisäisesti (muttei ulkoisesti) järjestetty henkilöstökoulutus kiihdyttää yrityksen suorituskyvyn kasvua, mutta vain niissä tilanteissa, joissa yritys on samaan aikaan ottanut käyttöönsä uuden valmistustekniikan tai alkanut valmistaa uutta tuotetta. Korkeasti koulutetun palkkaaminen on aluksi tappiollista, mutta parantaa yrityksen tuottavuutta pitkällä aikavälillä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1105
Päiväys
2007
Avainsanat
tuottavuus, kannattavuus, henkilöstökoulutus, muodollinen koulutus, rekrytointi
Keywords
productivity, profitability, training, education, hiring
JEL
J24,M5,O3,D2
Sivuja
45
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti