Intangible Capital in the Finnish Business Sector 1975-2005

Jalava JukkaAulin-Ahmavaara PirkkoAlanen Aku

Tässä työpaperissa analysoidaan ensimmäistä kertaa Suomen yrityssektorin aineettomat investoinnit vuosina 1975–2005 käyttäen Corrado, Hulten ja Sichelin (2005, 2006) luomaa perinteistä laajempaa aineettomien investointien määritelmää. BKT ja investoinnit ovat muuttuneet painottomammiksi, kun sekä tieteellisten innovaatioiden että ns. taloudellisten kyvykkyyksien merkitys on kasvanut. Vuonna 2005 yrityssektorin aineettomat investoinnit olivat 14,2 miljardia euroa, eli 9 prosenttia suhteessa korjaamattomaan bruttokansantuotteeseen. Tulostemme mukaan investointiaste on korkeampi ja työn tulo-osuus alhaisempi kuin aiemmin on luultu. Kasvutilinpitolaskelmamme osoittivat, että työn tuottavuuden keskikasvu oli 0,48 prosenttiyksikköä korkeampi vuosina 1995–2000 ja 0,06 prosenttiyksikköä korkeampi vuosina 2000–2005 verrattuna nykyisen kansantalouden tilinpidon lukuihin. Aineettomien investointien käsittely investointeina korotti kokonaistuottavuuden keskikasvua 0,12 prosenttiyksikköä vuosina 1995–2000 ja 0,45 prosenttiyksikköä vuosina 2000–2005. On tapahtunut siirtymä uusiin, aineettomiin, korkeamman rajatuottavuuden omaaviin investointitavaroihin. Enää ei pelkästään ole kyse siitä kuinka paljon investoidaan, vaan siitä mihin yritykset investoivat.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1103
Päiväys
2007
Avainsanat
aineeton pääoma, kasvutilinpito, tuottavuus
Keywords
intangible capital, growth accounting, productivity
Sivuja
25
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti