Kansainvälinen ja vertaileva näkökulma Suomen tuottavuuteen

Huovari JanneJalava Jukka

Suomen arvonlisäys työtuntia kohden oli EU15, Yhdysvaltoja, Saksaa ja Ruotsia huonompi vuonna 1997. Tehdasteollisuudessa ja sen viidellä alatoimialalla sekä rakentamisessa ja tukkukaupassa Suomen työn tuottavuuden taso oli korkeampi kuin vertailumaissa. Vuonna 2004 Suomen työn tuottavuus oli tasoltaan saavuttanut EU15. Teollisuuden alatoimialoilla Suomi oli paras neljällä toimialalla sekä rakentamisessa ja tukkukaupassa. Nopeasti tuottavuuttaan Suomessa kasvattaneita toimialoja yhdistää se, että niiden kokonaistuottavuuden kasvu on ollut eurooppalaisittain nopeaa ja välituotekäytön kasvu taas Yhdysvaltojen vastaavia toimialoja nopeampaa. Eräillä heikon työn tuottavuuden kasvun teollisuustoimialoilla on hintojen nousu kompensoinut vaatimatonta tuottavuuskehitystä. Suomen työpanoksessa ja pääomapanoksessa on tapahtunut merkittävää valkokaulustumista ja tietokoneistumista.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1096
Päiväys
2007
Avainsanat
KLEMS, työn tuottavuus, kasvutilinpito, välituotepanos, työpanos, pääomapanos, kokonaistuottavuus
Keywords
KLEMS, labour productivity, growth accounting, intermediate input, labour services, capital services, MFP
Sivuja
36
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi