Palvelualojen kilpailu ja hinnanmuodostus kansainvälisessä vertailussa

Rantala Olavi

Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin Suomen muita EU- ja OECD-maita korkeamman kuluttajahintatason syynä on palvelualojen kilpailun puute, kilpailukyvyn puute tai muut tekijät. Hintamarginaalimittarilla ja ns. Boonen mittarilla arvioiden Suomen useimpien palvelualojen kilpailun voimakkuus vastaa EU- ja OECD-maiden palvelualojen kilpailullisuutta. Ulkomaisen kilpailun merkitystä tarkastellaan epätäydellisen kilpailun teoriasta johdetulla ekonometrisella mallilla, joka mittaa kotimaisen ja ulkomaisen kilpailun vaikutusta tuottajahintoihin. Ulkomaisen kilpailun vaikutus näkyy palvelusektorilla etenkin laiva- ja lentoliikenteessä, jotka ovat Suomessa varsin kilpailullisia kansainvälisesti vertailtuina, sillä kilpailijamaiden yksikkökustannukset vaikuttavat meillä keskimääräistä vahvemmin laiva- ja lentoliikenteen tuottajahintoihin. Suomen kuluttajahintatason korkeutta suhteessa EU-alueen kuluttajahintatasoon ei selitä palvelualojen kilpailun puute. Hintaeroa selittää jossain määrin yksityisten palvelutoimialojen kilpailukyvyn puute. Merkittävimpiä Suomen kuluttajahintojen korkeutta selittäviä tekijöitä ovat kuitenkin korkeat asumiskustannukset sekä kulutuksen kireä arvonlisäverotus ja muu tuoteverotus muihin EU-maihin verrattuina.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1069
Päiväys
2007
Avainsanat
kilpailu, kilpailukyky, tuotannon hinnanmuodostus
Keywords
competition, competitiveness, output pricing
JEL
D43,F14,L11
Sivuja
40
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi