Should Old-age Benefits Be Earnings-tested

Määttänen NikuPoutvaara Panu

Tarkastelemme lakisääteisten tasaeläkkeiden tulotestaamisen hyvinvointivaikutuksia yleisen tasapainon sukupolvimallilla, jossa yksilöt kohtaavat ansiotuloihin liittyvää epävarmuutta. Mallissamme lieväkin tulotestaus laskee odotettua elinkaarihyötyä. Tulotestaus pienentää myös kaikkein huono-osaisimpien toteutunutta elinkaarihyötyä. Näiden tulosten taustalla on kaksi tekijää. Ensinnäkin, tulotestaus kiristää efektiivistä työn verotusta työuran loppupäässä, jolloin työn tarjonta on varsin joustavaa työn verotuksen suhteen. Toiseksi, tulotestaus ei jaa tuloja kovin systemaattisesti niiltä, joilla on korkeat elinkaaritulot niille, joilla on matalat elinkaaritulot.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1062
Päiväys
2006
Avainsanat
eläkejärjestelmä, tulotestaus, sosiaalivakuutus
Keywords
social security, retirement, means-testing, computational models
JEL
H55,J26,C68
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti