CanŽt block, must run: Small firms and appropriality

Byma JustinLeiponen Aija

Tutkimuksessa arvioidaan suomalaisten pienyritysten pyrkimyksiä suojata innovaatiotoiminnan tuottoja immateriaalioikeuksien hallinnan avulla. Tulosten mukaan pienten yritysten innovaatioiden suojausstrategiat poikkeavat merkittävästi aiemmissa tutkimuksissa tarkastelluista suuremmista yrityksistä. Vain otoksen suurimmat pienyritykset luottavat patentointiin tärkeimpänä aineettoman omaisuuden suojana. Useimmille pienyrityksille siis innovaatioiden pääasiallisina suojavaihtoehtoina ovat liikesalaisuudet tai nopea lanseeraus. Nopea markkinoille tulo on yleensä pienimpien ja ns. kompleksisten (monikomponenttisten) tuotteiden yritysten suosima vaihtoehto, kun taas ns. diskreettien tuotteiden tuottajat sekä korkeamman teknologian alojen yritykset suosivat liikesalaisuuksia. Tutkimuksen ehkä mielenkiintoisin havainto on, että yritykset, joiden innovaatiotoiminta perustuu yhteistyöhön teknologian toimittajien tai asiakkaiden kanssa, on usein vaikea säilyttää liikesalaisuuksia. Tutkimus- ja kehitysyhteistyötä tekevät yritykset siksi suosivat useimmiten nopeaa lanseerausta liikesalaisuuksien tai patentoinnin sijaan. Tulokset herättävät innovaatiopoliittisia kysymyksiä pienyritysten mahdollisuuksista suojata aineetonta omaisuutta, koska kaiken kaikkiaan suurin osa otoksen yrityksistä nojautuu immateriaalioikeuksien sijasta nopeaan lanseeraukseen. Lisäksi tulosten mukaan kansallisten innovaatio-ohjelmien T&K -yhteistyöjärjestelyillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yritysten innovaatiosuojausstrategioihin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1055
Päiväys
2006
Avainsanat
Pienyritykset, immateriaalioikeudet, aineeton omaisuus, innovaatio, yhteistyö
Keywords
SMEs, intellectual property rights, innovation, collaboration
JEL
O31,O34,L24
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti