Globalisaatio Suomen vanhojen teollisuuspaikkakuntien kehityksen muovaajana – Tapaustutkimus Varkauden kaupungista

Lovio RaimoJääskeläinen JariLaurila JuhaLilja Kari

KTM :n ja Tekesin ProAct-ohjelman rahoittamassa ETLAtiedon ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteisprojektissa on tutkittu usean vuoden seurantatutkimuksella globalisaation vaikutuksia Varkauden kaupunkiin. Tutkimuksella tuodaan esiin globalisaation alueellisia vaikutuksia suomalaisten vanhojen teollisuuspaikkakuntien näkökulmasta. Aiemmin tehdyt analyysit päätyivät optimistisiin tuloksiin. Varkaudessa sijaitsevien liiketoimintojen siirtyminen ulkomaisten yritysten omistukseen ei heikentänyt kaupungin kehitysmahdollisuuksia. Nyt raportoitavan analyysin perusteella tilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan. Syy ei ole ulkomaisessa omistuksessa, vaan syyt liittyvät Suomeen. Toisaalta globalisaatio vahvistaa Suomen sisällä korkeakoulupaikkakuntien asemaa suhteessa vanhoihin teollisuuspaikkakuntiin. Toisaalta Varkauteen vaikuttaa Suomen heikentyvä asema metsäteollisuuden investointikohteena sekä konepajatyön sijaintimaana. Varkaus ei ole kuitenkaan kriisissä ja positiivisiakin kehityskulkuja on nähtävissä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1035
Päiväys
2006
Avainsanat
globalisaatio, ulkomainen omistus, vanhat teollisuuspaikkakunnat
Keywords
globalization, foreign ownership, old industrial towns.
Sivuja
16
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi