T&K -panostusten kansantaloudelliset vaikutukset

Rantala Olavi

Tutkimuksessa tarkastellaan t&k-panostusten tuottavuusvaikutuksia ja kansantaloudellisia vaikutuksia mallilla, jossa kokonaistuottavuuden kasvua määrittävät keskeisesti toimialojen tuotannon laadun ja pääomakannan laadun paraneminen. Investointitavaroita tuottavien toimialojen t&k-panostusten lisäys johtaa pitkäaikaiseen pääomakannan laadun paranemisen kautta välittyvään kokonaistuottavuuden kasvuvaikutukseen. Kansantalouden t&k-intensiteetin nousun BKT-vaikutuksia määrittää tuottavuuden kasvun vaikutus kilpailukyvyn paranemisen kautta vientiin sekä palkkatason ja kotitalouksien kulutuksen kasvun kautta kotimaiseen kysyntään. BKT-vaikutuksia hallitsee teollisuuden tuottavuuden, kilpailukyvyn ja viennin lisääntyminen, sillä t&k-panostusten lisäys johtaa suurimpaan tuottavuuden kasvuun teollisuudessa. T&k-panostusten lisäys aikaansaa myös positiivisia työllisyysvaikutuksia, mutta vaikutus kokonaistyöllisyyden kasvuun jää suhteellisen lyhytaikaiseksi. Tutkimuksessa arvioidaan myös toimialakohtaisten t&k-tukien kansantaloudellisia vaikutuksia. Kansantalouteen syntyvien tuottavuusvaikutusten perusteella tarkastellen t&k-panostusten vaikuttavuudeltaan parhaimmiksi toimialoiksi osoittautuvat koneteollisuus, tietojenkäsittelypalveluiden toimiala sekä elektroniikkateollisuus. Bruttokansantuotteen, työllisyyden, nettoviennin ja julkisen sektorin verotulojen lisäyksellä arvioiden parhaimmiksi toimialoiksi osoittautuvat metsäteollisuus ja koneteollisuus.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1028
Päiväys
2006
Keywords
research and development, productivity, economic impacts
JEL
D24,E27,O38
Sivuja
44
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi