When Do Employees Leave Their Job for Entrepreneurship: Evidence from Linked Employer-Employee Data

Hyytinen AriMaliranta Mika

Toiminnassa olevien yritysten voidaan ajatella olevan uusien yrittäjien tärkeä lähde. Niiden yritysten ominaisuuksista, joiden työntekijöistä tulee uusia yrittäjiä, tiedetään kuitenkin varsin vähän. Käytämme laajaa yhdistettyä työntekijä-työnantaja-aineistoa jäljittääksemme ja kuvataksemme sitä, minkä tyyppisistä yrityksistä uusia yrittäjiä tulee. Löydöksemme kertoo, että pienten yritysten työntekijöistä tulee uusia yrittäjiä todennäköisemmin kuin suurten yritysten työntekijöistä. Tämä voi kertoa mm. siitä, että pienissä yrityksissä työskentelevät oppivat työssään yrittäjyyteen tarvittavia taitoja ja asioita. Havaitsemme myös, että yrityksen tuottavuus ja T&K intensiteetti vähentää henkilökunnan todennäköisyyttä siirtyä yrittäjyyteen. Tuloksemme eivät muutu, vaikka työntekijä- ja työnantaja-ominaisuuksien vaikutuksia otetaan huomioon monin eri tavoin.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1023
Päiväys
2006
Avainsanat
yrittäjyys, uravalinta, liikkuvuus
Keywords
entrepreneurship, occupational choice, mobility
JEL
G14,G31,G32
Sivuja
24
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti