The Use of Design in Finnish Manufacturing Firms

Lindström MaaritPajarinen Mika

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten teollisuusyritysten muotoilun käyttöä ja asemaa. Lisäksi selvitetään muotoilun vaikuttavuutta yritysten liiketoimintaan. Tutkimus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK :n jäsenyrityksille marras-joulukuussa 2005 suunnattuun kyselyyn. Tutkimustulosten mukaan muotoilun käyttö teollisuudessa on edelleen verrattain vähäistä. Muotoilun käyttö kuitenkin poikkeaa selvästi tarkasteltujen yritysten keskuudessa. Tulosten mukaan muotoilun käytön luonne ja asema määrittävät muotoilun vaikuttavuutta selvästi. Sellaiset yritykset, joissa muotoilu on integroitu osa yrityksen muita toimintoja ja strategiaa ja joissa muotoilun käyttö on luonteeltaan jatkuvaa, muotoilun positiivinen vaikutus on havaittavissa useimpien tutkittujen vaikutuskanavien, kuten tuotteiden ja palvelujen myynnin kasvun kohdalla. Seuraavien viiden vuoden aikana (2005-2010) teollisuusyritysten muotoilun käyttö on kasvussa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1017
Päiväys
2006
Avainsanat
Muotoilu, kilpailukyky, teollisuus, liiketoiminta, muotoilujohtaminen
Keywords
design, firm performance, manufacturing, economic performance, design management
JEL
L20,L25,L60,M21
Sivuja
26
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti