Lääkemarkkinat kansantaloudessa ja lääkkeiden kysynnän kehitysnäkymät

Mankinen Reijo

Väestön ikääntyminen johtaa terveydenhoitomenojen selvään kasvuun suhteessa kokonaistuotantoon. Toistaiseksi kustannusten nousu on ollut kansainvälisesti verrattuna varsin vaimeaa. Seuraavien 10 vuoden aikana suuret ikäluokat saavuttavat iän (61 – 70), jossa lääkkeiden ikäryhmittäinen kulutus on suurin. Siksi terveydenhoitomenojen, kuten lääkkeiden kysynnän, odotetaan kasvavan. Lääkemarkkinoilla kotimaisen tuotannon osuus on supistunut kilpailun kiristymisen myötä. Toisaalta kireä kilpailu on pitänyt kustannuskehityksen vaimeana.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1009
Päiväys
2006
Avainsanat
Lääkemarkkinat, lääketeollisuuden panosten ja tuotoksen jakautuminen, tuontipanokset,
Keywords
The pharmaceutical market, the relationship between inputs and production in the pharmaceutical industry, imported production inputs, prospects for pharmaceuticals demand
Sivuja
30
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi