Business and Intellectual Capital Development in Financial Riptide – Case Studies of Finnish Biotechnology and Pharmaceutical Companies Dispersing into Global Value Chains

Kulvik MarttiTähtinen MarjaYlä-Anttila Pekka

Abstract

This study focused on two primary areas:

1. To determine what can be learned from biotech and drug development companies that suffered from financial problems and ultimately failed at the beginning of the 21st century.

2. To determine how intellectual capital developed in accordance with such companies and its fate following business failure.

We examined six failed Finnish biotechnology companies and two major venture capital companies that have invested in Finnish biotechnology companies. We strongly emphasize that this research is only a case-based and very limited feasibility study. Nevertheless, the results were surprising. We found that intellectual capital was indeed created in the companies and that various aspects of this capital could be identified. To a certain extent, we were also able to follow the post-company steps of intellectual capital and the continuity of its value-creation in novel companies.

The study was designed to involve only failed companies, but in four cases we found ourselves interviewing leaders of companies that had been created based on the IC of failed companies. It appears that important knowledge has vested by learning from earlier mistakes, and this learning period has created important intellectual capital that has already been exploited by various companies.

Research-intensive companies typically operate in fields where failure is an inherent risk. Governments typically support emerging industries based on high-technology because of their growth potential. The combination of high-intensity R&D and high risks creates a problem for all investors. The created value is primarily in the form of intangible assets, which are not captured in traditional accounting and for which no well-established alternative metrics exist. Consequently, in the case of a company failure, most of the created value added is considered lost. This loss not only complicates the justification of government support policies but typically leads to high initial expectations of the sector that are unfortunately often followed by subsequent disappointments. We think that the present concept of failure may be profoundly misleading.

Liiketoiminnan ja osaamispääoman kehittyminen rahoituksellisessa vuorovedessä – Tapaustutkimuksia suomalaisten bioteknologia- ja lääkeyhtiöiden hajoamisesta globaaleihin arvoketjuihin

Tiivistelmä

Keskitymme tässä tutkimuksessa kahteen pääkysymykseen:

1. Mitä voidaan oppia 2000-luvun alussa epäonnistuneista bioteknologia- ja lääkekehitysyrityksistä?

2. Miten näiden yritysten aineeton pääoma kehittyi ennen epäonnistumista ja mitä sille tapahtui epäonnistumisen jälkeen?

Tutkimme kuutta suomalaista epäonnistunutta (esim. konkurssi) bioteknologia-alan yritystä ja kahta merkittävää bioteknologiaan sijoittanutta pääomasijoittajaa. Korostamme tutkimuksen olevan tapaustutkimus sekä verrattain rajoittunut esitutkimus. Tästä huolimatta yllätyimme tuloksista. Löydöstemme mukaan yritykset loivat ennen epäonnistumista tunnistettavissa olevaa aineetonta pääomaa. Tutkimuksessa kykenimme myös seuraamaan tämän pääoman epäonnistumisen jälkeisiä vaiheita ja miten sen avulla luotiin arvoa uusissa yrityksissä.

Valitsimme tutkimukseen alun perin vain epäonnistuneita yrityksiä, mutta neljän yrityksen kohdalla haastateltavamme olivatkin näiden epäonnistuneiden yritysten aineetonta pääomaa hyödyntäviä yrityksiä ja niiden johtoa. Tämän pohjalta vaikuttaa, että tärkeää tietoa siirtyy eteenpäin myös epäonnistumisista. Epäonnistumiset ovat luoneet tärkeää aineetonta pääomaa, jota useat yrityksen jo hyödyntävät.

Tutkimusintensiiviseen uuden teknologian yritystoimintaan liittyy olennaisena osana epäonnistumisen riski. Valtiot puolestaan tukevat nousevia korkean teknologian aloja niiden kasvupotentiaalin vuoksi. T&k-intensiivisyys yhdistettynä korkeaan riskiin onkin ongelma sekä julkisen että yksityisen puolen sijoittajille. Yritykset luovat pääosin aineetonta pääomaa, jolle ei ole olemassa perinteisiä kirjanpidollisia tai muita yleisesti hyväksyttyjä mittareita. Täten epäonnistumisen yhteydessä suurinta osaa tuotetusta arvosta pidetään menetettynä. Tämä menetys ei ainoastaan hankaloita yhteiskunnan tukien perustelemista, vaan johtaa myös alkuvaiheessa korkeisiin kasvuodotuksiin ja sitä seuraavaan yleiseen pettymykseen. Näyttää kuitenkin siltä, että tämän hetkinen määritelmä korkeateknologiayrityksen ja siten sijoituksen epäonnistumiselle saattaa olla harhaanjohtava; kannattamaton voikin olla kannattavaa.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 17
Päiväys
15.10.2013
Avainsanat
Osaamispääoma, Aineeton pääoma, Bioteknologiayhtiöt, Life science, Osaamisen kierrätys, Epäonnistuneet yhtiöt, Riskisijoitukset
Keywords
Intellectual capital, Biotechnology companies, Life science, Knowledge recycling, Venture capital, Failed companies
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
G24, G33, J24, L65, M13, O32
Sivuja
86
Kieli
Englanti