Business Angel Investment, Public Innovation Funding and Firm Growth

Abstract

In recent years, business angels have invested in a few hundred Finnish firms annually. The target firms are mainly young and small: 75% of them employ fewer than 10 workers and are less than 8 years old. These firms are most likely to be found in the ICT and professional service industries and manufacturing. Although many angel-funded firms have faster employment growth compared to matched nonfunded firms, the average growth rates do not significantly differ when we control for receiving public innovation funding and other firm characteristics. As many as 75% of the firms funded by business angels have also received public innovation funding in some phase, and 57% have received it before angel funding. However, no robust indication was found that combining these two sources of funds would give an extra boost to growth.

Bisnesenkelisijoitukset, julkinen innovaatiorahoitus ja yritysten kasvu

Tiivistelmä

Viime vuosina bisnesenkelit ovat vuosittain sijoittaneet muutamaan sataan yritykseen Suomessa. Kohdeyritykset ovat tyypillisesti nuoria ja pieniä. Noin 75 % kohdeyrityksistä oli iältään alle 8-vuotiaita ja työllisti sijoitushetkellä alle 10 henkilöä. Toimialoista yleisimpiä olivat ICT-palvelut ja muut liike-elämän palvelut sekä teollisuus. Vaikka monien enkelirahoitteisten yritysten työllisyyskasvu oli muita yrityksiä nopeampaa, keskimäärin kasvueroja ei löytynyt, kun huomioimme julkisen innovaatiorahoituksen saannin sekä joukon muita yritysten taustaominaisuuksia. Peräti 75 % enkelirahoitusta saaneista yrityksistä sai julkista innovaatiorahoitusta jossain toimintansa vaiheessa ja noin 57 % oli saanut sitä ennen enkelisijoitusta. Analyyseissä ei kuitenkaan löytynyt vahvaa näyttöä siitä, että sekä enkeli- että julkista innovaatiorahoitusta saaneet yritykset olisivat kasvaneet muita yrityksiä nopeammin.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Business Finlandin rahoitus ja bisnesenkelisijoitukset
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 97
Päiväys
04.12.2019
Avainsanat
Bisnesenkelisijoitukset, Julkinen innovaatiorahoitus, T&k, Yritysten kasvu
Keywords
Business angels, Innovation subsidies, R&D, Firm growth
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D22, G24, G30, L53, O31
Sivuja
36
Kieli
Englanti