Blockchains as a Path to a Network of Systems – An Emerging New Trend of the Digital Platforms in Industry and Society

Mattila JuriSeppälä Timo

Abstract

At the beginning of the 1990s, the Internet’s various fragmented information networks were combined into one integrated network of systems. As a result, the commercial utilization of the Internet boomed, creating completely new business models and economic structures in the process. A similar reaction is now anticipated from the digitalization of industry and society at large. However, the main question is: “How can all the separately structured, isolated systems be fused into one seamless network of systems?”

So far, the problem has mainly been addressed from the standpoint of centralized and decentralized system architectures. Our analysis shows, however, that completely new and innovative technological approaches, such as the blockchain technology, are emerging to address this problem. These new distributed architecture solutions may completely revolutionize the anticipated structures and business models of the digitalization currently in progress, as they allow machines to autonomously share much more than just data, e.g. computing power, storage capacity or even electric power. As a result, understanding digitalization in its full capacity requires a systems approach and a new kind of higher-level thinking on the scale of a network of systems.

Laitteet pilveen – vai pilvi laitteisiin? Keskustelunavauksia teollisuuden ja yhteiskunnan digialustojen uusistakehitystrendeistä

Tiivistelmä

Kun internetin hajanaiset tietoverkot 1990-luvun alussa yhdistettiin yhtenäiseksi järjestelmien verkostoksi, internetin kaupallinen hyödyntäminen räjähti, synnyttäen täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja ja talouden rakenteita. Vastaavaa murrosta ennakoidaan nyt teollisuuden ja yhteiskunnan digitalisaation saralla. Kysymys kuitenkin kuuluu, miten toisistaan erillään rakentuneet järjestelmät saadaan yhdistettyä saumattomasti toimivaksi järjestelmien verkostoksi?

Toistaiseksi ongelmaa on ratkottu pitkälti keskitettyjen ja hajautettujen järjestelmäarkkitehtuurien pohjalta. Analyysimme kuitenkin osoittaa, että syntymässä on täysin uusiin teknologisiin ratkaisuihin, kuten lohkoketjuteknologiaan, perustuvia innovatiivisia arkkitehtuuriratkaisuja, jotka saattavat täysin mullistaa digitalisaation ennakoidut rakenteet ja ansaintalogiikat. Uusien vertaisverkkoarkkitehtuurien myötä digitalisaation ymmärtäminen vaatii systeemitasoisempaa ajattelua, sillä niiden avulla laitteiden välillä voidaan autonomisesti jakaa muutakin kuin pelkkää dataa – esimerkiksi laskentatehoa, tallennustilaa tai energiaa.

 

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 45
Päiväys
13.08.2015
Avainsanat
Digitalisaatio, Teollinen internet, Alustat, Lohkoketjuteknologia
Keywords
Digitalization, Industrial Internet, Platforms, Blockchain
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L14, L15, L86, L96, O33
Sivuja
20
Kieli
Englanti