Vanhalle varaksi, turvaksi tutisevalle. Hyvinvointivaltiota täydentämässä

Yksityisellä varautumisella on julkista turvaa täydentävä rooli, niin eläkkeiden, vanhuuden hoivatarpeen kuin terveysmenojenkin suhteen. Täydentävä rooli voi olla yksilön kannalta hyvin merkittävä. Se lisää hyvinvointia ja antaa valinnanmahdollisuuksia.

Vakuutusmuotoinen varautuminen olisi tehokkaampaa kuin säästäminen, erityisesti pitkän eliniän ja hoivariskien toteutumisen osalta. Yksityisten hoivavakuutusten syntyä helpottaisi, jos julkinen lupaus hoivasta olisi nykyistä täsmällisempi ja ennakoitavampi. Julkisen sektorin tarjoamat etuudet ja niiden saamiseen liittyvät ehdot voitaisiin määritellä lainsäädännöllä. Myös palvelusetelien käytön laajeneminen selkeyttäisi kuvaa lupauksen suuruudesta.

Perhetilanteella on suuri merkitys vanhuuden ajan riskien hallinnan kannalta. Yksinasuva hyötyy vakuutusmuotoisesta varautumisesta enemmän kuin perheellinen. Kirjassa esitettävän arvion mukaan yksinasuvien ikääntyneiden määrä kasvaa aiempaa nopeammin. Viidentoista vuoden kuluttua suuret ikäluokat tulevat ikään jossa hoivan tarve alkaa nopeasti yleistyä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 246
Päiväys
19.08.2010
Sivuja
60
Hinta
26 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi